“ชมหมอกหน้าหนาว ณ ดอยอ่างขาง”

     ดอยอ่างขาง เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือเลิกปลูกฝิ่น และพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งปลูกไม้เมืองหนาว และพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
? จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
     – สวนแปดสิบ เป็นสวนตกแต่งสไตล์อังกฤษมีดอกไม้ ไม้ประดับปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี ด้านบนเป็นลานต้นซากุระญี่ปุ่นที่จะบานในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
     – สวนหอม เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีกลิ่นหอมทั้งในและต่างประเทศ เช่น ต้นหอมหมื่นลี้ มะลิเนปาล ลาเวนเดอร์ เป็นต้น
     – สวนบอนไซอ่างขาง โซนนี้จะจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากชนิดยุคแรกเริ่มก่อตั้งสถานี ในรูปแบบการปลูกเลี้ยงในกระถางแบบบอนไซ นอกจากนี้ยังมีพืชทนแล้ง พืชกินแมลง ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย
     นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจภายในสถานีอีกหลายจุด เช่น โรงเรือนดอกไม้ โรงเรือนกุหลาบตัด โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก แปลงบ๊วย และแปลงไม้ผลตามฤดูกาล เป็นต้น
? กิจกรรมท่องเที่ยว
     – ปั่นจักรยานชมธรรมชาติ
     – ขี่ล่อ (ฬ่อ) ชมธรรมชาติ
     – เดินเล่นในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
     – ดูนก
ขอบคุณภาพจาก เพจสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง