“พิชิตเขาหลวง @สุโขทัย”

 

 

     เขาหลวง ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสายลุยอยากขึ้นไปพิชิตสักครั้ง ด้วยเพราะบรรยากาศธรรมชาติที่ยังคงสวยงาม ทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของใครหลายๆ คน

 

 

     เขาหลวง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุโขทัย ด้วยความสูง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วย 4 ยอดเขา ได้แก่ ยอดเขาพระเจดีย์ ยอดเขาพระแม่ย่า ยอดเขาภูกา และยอดเขานารายณ์

 

 

 

 

     เส้นทางท่องเที่ยวบนเขาหลวง นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นเองโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ เพราะเส้นทางเดินขึ้นเขาค่อนข้างชัดเจน มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ระหว่างทางเดินมีน้ำกรองเป็นจุด ซึ่งเป็นน้ำที่มาจากยอดเขา นักท่องเที่ยวสามารถเติมได้เลย

 

 

 

     สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกแบกสัมภาระต่างๆ ขึ้นเขาเอง ที่นี่มีลูกหายคอยให้บริการ โดยคิดค่าบริการในการขนสัมภาระกิโลกรัมละ 25 บาท โดยเขาหลวงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นเขาตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น.

 

 

 

     นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้นำเต็นท์มาเอง สามารถติดต่อขอเช่าเต็นท์และจ่ายเงินได้ที่ทำการอุทยานข้างล่าง และนำใบเสร็จไปรับของข้างบน หรือนักท่องเที่ยวท่านใดที่นำเต็นท์มาเอง จะต้องเสียค่าเช่าสถานที่ท่านละ 30 บาทค่ะ

 

 

ขอบคุณภาพจากเพจ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง