“ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองไทย”

 

 

     ภูป่าเปาะ ตั้งอยู่ที่บ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย อยู่ที่ความสูง 910 เมตรจากระดับน้ำทะเล จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกท่ามกลางทะเลหมอกได้อย่างสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย

 

 

 

 

 

     จากจุดชมวิวภูป่าเปาะ นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็น “ภูหอ” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิของประเทศญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน จนทำให้ที่นี่ถูกขนานนามว่าฟูจิเมืองไทย

 

 

 

 

 

     นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถมองเห็น ภูกระดึง ภูหลวง ภูยอง ภูผากวาง ภูค้อ-ภูกระแต สวนผาหินงาม และภูผาม่าน อีกด้วย นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะขึ้นไปยังภูป่าเปาะจะต้องจอดรถไว้ทีี่ทำการของภูป่าเปาะ แล้วใช้บริการรถอีแต๊กท้องถิ่น ค่าบริการคนละ 60 บาท ซึ่งบนยอดภูป่าเปาะไม่มีที่พักและไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์ จะต้องไป-กลับเท่านั้น

 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก เพจภูป่าเปาะ-แหล่งท่องเที่ยวชุมชนผาหวาย